Styret

Styret for Okstadøy Grendalag ble valgt på årsmøtet 8 mars 2022:

Leder: Bjørn Roger Larsen
Telefon: 90 95 75 63
Epost: post@okstadoy.no

Sekretær: Ole Johnny Kyllo

Kasserer: Odne Oksavik
Telefon: 41 44 25 16
Epost: odneandr@gmail.com

Styremedlem: Kathrine Monsås
Styremedlem: Børge Lillevold

Varamedlem: Tom Lundmark
Varamedlem: Geir Åge Jensen

Revisor: Jan Cato Engebretsen

Valgkomite leder: Terje Thoresen
Telefon:
Epost: scushiterje@gmail.com

Valgkomite medlem: Frode Jacobsen