Styret

Styret for Okstadøy Grendalag ble valgt på årsmøtet 20 april 2021:

Leder: Bjørn Roger Larsen
Telefon: 90 95 75 63
Epost: post@okstadoy.no

Sekretær: Ole Johnny Kyllo

Kasserer: Odne Oksavik
Telefon: 41 44 25 16
Epost: odneandr@gmail.com

Styremedlem: Kathrine Monsås
Styremedlem: Børge Lillevold

Varamedlem: Renate Wærdahl
Varamedlem: Martine B Sivertsen

Revisor: Jan Cato Engebretsen

Valgkomite leder: Kristine Løkken
Telefon: 99381735
Epost: krisdine@hotmail.com

Valgkomite medlem: Terje Thoresen