Referat fra styremøter

Her vil styret legge ut referater fra styremøter.
Noen saker kan være tatt bort fra referatet.

Ønsker du å ta opp noe med styret?
Send oss en e-post på post@okstadoy.no