Generalforsamling 2017

Av | 9. juli 2017

Det ble 27. april avholdt generalforsamling for Okstadøy Grendalag. Det var rundt 20 fremmøtte, som er mer enn i fjor, men vi ønsker enda flere engasjerte beboere til neste år.

På linkene under kan dere lese protokollen og andre viktige dokumenter fra møtet.

Protokoll generalforsamling Okstadøy 2017

Årsberetning 2012

Resultat og balanse 2016

Revisors beretning 2012

Budsjett 2017